Spørgsmål & svar

Hvordan bliver jeg træner, så jeg kan teste spillerne for et eller flere hold?

For at kunne blive træner skal du oprette en profil og efterfølgende tage kontakt til Plussport. Her skal du skal oplyse hvilken klub og hvilke hold du ønsker oprettet. Plussport vil oprette holdet og træneren, hvorefter du klar til atteste dine spillere.

Hvordan kan træneren invitere sportsudøveren på et hold?

Træneren har mulighed for at sende en invitation ud til barn eller forælder. Hvisdet viser sig at sportsudøveren ikke allerede er på holdet. Træneren går ind på teamet. Tryk på ”inviter til hold” skriver navn og mail til personen, hvorefter sportsudøveren vil få en mail som personen kan bekræfte. Træneren vil første kunne se spilleren, når mailen er blevet bekræftet.

Hvordan kommer en sportsudøver på et hold?

Så snart træneren har oprettet et hold kan spilleren gå ind på sportsudøveres profil og trykke på ”Anmod nyt hold” = ”vælg klub” = ”vælg hold” = Anmod hold. Så bliver der sendt en besked til træneren om at der er en sportsudøver som har anmodet om at komme på holdet. Træneren godkender personen denne er nu kommet på holdet.

Hvordan sletter jeg min Plussport-profil?

Ønsker du at slutte din profil på Plussport, skal du være opmærksom på at ALLEdine data vil blive slettet og du kan IKKE få dem tilbage igen. Du går ind på din profil, hvor der er en knap ”Slet min profil” = ”Ønsker du at slette din profil” = Ja / nej.

Hvordan aflæser jeg mine resultater for mit hold? (Træner)

Når du har lavede en test for dit hold, vil du kunne se en samlede oversigt overalle deltagerne på holdet. Så du nemt og hurtig kan se hvem, som har klaret sig bedst i testen. Deltagerne i testen vil efterfølgende kunne se deres resultat på deres private profil.

Hvordan aflæser jeg mine resultater for en sportsudøver? (Atlet)

Når du har lavede en personligheds test, vil du kunne se en søjlediagram over, hvor godt du har klaret dig. Fx ved en Bip-test kan du aflæse dit kondital, træningsniveau, hvor langt du har løbet og hvor godt du har klaret testen. Der vil være to forskellige søjlediagram farver. En farve for dine personligheds test og en farve for dine hold test. Så du nemt kan aflæse dine resultater.

Hvordan fungerer lydfilen i Bip-test på et hold? (Træner)

Start ALTID med at læse ”Info omkring bip-test”. Så ved du hvordan du stiller keglerne rigtig op.

Når du skal til at teste et hold ud fra Bip-testen skal du have en højtaler. Jeg anbefaler at der er maks. 10 til 15 sportsudøvere til testen, hvis ikke højtaleren spillere højt nok. Du går ind på ”Bip-test” = ”vælger en test dato” = ”Hvilket spillere skal være med til testen”. Nu har nu mulighed for at afspille lydfilen med og uden intro.

HUSK når du starter testen kan du give spillerne ”En advarsel = GUL” ”Ude = RØD”

HUSK der er vigtig at du står med din telefon eller Ipad så du kan holde styr på spillerne. Det er din telefon, som registrerer spillernes udvikling. Når testen er slut og alle spillerne er RØD. Trykker du på STOP = GEM. Du og spillerne kan nuse deres resultater på din telefon og på deres egne privat profil .

Hvordan fungerer lydfilen i Bip-test hos en sportsudøver? (Atlet)

Start ALTID med at læse ”Info omkring bip-test”. Så du ved hvordan du stiller keglerne rigtig op.

Når du skal lave en Bip-teste skal du have en højtaler, så du kan høre dine bip. Du går ind på ”Bip-test” = ”vælger en test dato.” Nu har nu mulighed for at afspille lydfilen med og uden intro. HUSK når du starter testen så har du mulighed for at få en advarsel og næste gang er du ude, hvis du ikke når bippet. Når testen er afsluttet husker du, hvilket niveau du kom til og dato for testen. Dette skriver ud ind ”Indtast test resultat.” Du vil bagefter kunne se, hvor godt du klaret testen ud fra dit niveau.